My wish list

Created by btvhongngoc

Thanks for looking at my wish list. I hope it gives you some great ideas.

BTV Hồng Ngọc

BTV Hồng Ngọc

Từ năm 2 trường Dược, tôi đã là cộng tác viên cho nhiều trang tin sức khỏe. Tôi muốn mang kiến thức trong 5 năm ở trường và kiến thức về bệnh tim mạch từ các trang Y khoa hàng đầu thế giới đến gần hơn với người bệnh. \nCông việc hiện tại của tôi là trường ban biên tập website https://suytim.com.vn/

https://suytim.com.vn/