THP Group

Created by thpgroup

Thanks for looking at my wish list. I hope it gives you some great ideas.

Tập Đoàn Nước Giải Khát Tân Hiệp Phát - THP Group

Tập Đoàn Nước Giải Khát Tân Hiệp Phát - THP Group

Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tân Hiệp Phát đã trở thành tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam và cạnh tranh ngang tầm với các tập đoàn nước giải khát Quốc tế tại Việt Nam.

https://www.thp.com.vn/