novaworld novaland

Created by novaworld novaland

Novaworld Phan Thiết nằm trải dài 7km thuộc 1 trong 3 bãi biển đẹp nhất thành phố Phan Thiết #novaworldnovaland. Địa chỉ: Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận SĐT: 0909811223

Novaland | NovaWorld Phan Thiet

Novaland | NovaWorld Phan Thiet

Novaworld Phan Thiết nằm trải dài 7km thuộc 1 trong 3 bãi biển đẹp nhất thành phố Phan Thiết #novaworldnovaland. Địa chỉ: Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận SĐT: 0909811223

https://www.novaworldnovaland.vn/